اتاق تست

ما قبلاً کالاها را قبل از بارگیری آزمایش می کردیم ، هنگام تولید مواد اولیه بار اول بررسی می کنیم ، مونتاژ را بار دوم بررسی می کنیم ، هنگام بسته بندی بار سوم را بررسی می کنیم.

2717-202112201117161833.jpg

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد